0
NLP ภาษาจิตแห่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่
วิถีแห่งผู้นำ ที่นำได้อย่างยิ่งใหญ่ตลอดกาล ที่คุณก็ทำได้
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "NLP" หรือ "Neuro-Linguistic Programming" คือการโปรแกรมสมองด้วยภาษาจิตประสาท เป็นวิทยาการใหม่ที่ถูกนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ "พ.ท.อานันท์ ชินบุตร" เป็นอีกหนึ่งวิทยากรที่เคยผ่านการอบรม และศึกษาเรื่องของ NLP ในต่างประเทศมาแล้ว ผู้เขียนได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับภาษาจิตมาใช้ในชีวิตประจำวัน และได้นำเรื่องของภาษาจิตมาเผยแพร่ ประยุกต์ ดัดแปลงร่วมกับการฝึกอบรม และสอดแทรกเนื้อหาในหนังสือที่เขียนเสมอ ๆ

    หนังสือ "NLP ภาษาจิตแห่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่" เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานเขียน ที่ผู้เขียนได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมสมองด้วยภาษาจิตมาใช้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถก้าวข้ามขีดจำกัด และพัฒนาศักยภาพในตนเอง จนนำไปสู่ความเป็น "ผู้นำที่ยิ่งใหญ่" ได้อีกด้วย!

สารบัญ

Chapter 1 การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท Nevro-Linguistic Programming (NLP)
- NLP คืออะไร
- ข้อมมติเริ่มต้นของ NLP
- การสร้างแรงจูงใจแบบ NLP
- ใช้กลวิธีสร้างแรงขับสำหรับสุขภาพของคุณ

Chapter 2 ผู้นำ 3V
- วางเป้าหมายดึงดูดใจเพื่อความสำเร็จ
- ลักษณะของเป้าหมาย : Smart ASS
- วิธีการจัดทำเป้าหมาย
ฯลฯ

Chapter 3 NLP กับผู้นำ 3V
- การสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนด้วย NLP
- การสร้างบุคลิกภาพเพื่อการสื่อวิสัยทัศน์
- การนำไปสู่ชัยชนะ

Chapter 4 เรียนรู้จากผู้นำที่ยิ่งใหญ่
- คำคมคนใหญ่
- 10 คำคมที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำ
- สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164413535 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 143 x 206 x 12 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Smart Life, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน