0
Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 3
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับประถมศึกษา
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และเสริมสร้างพื้นฐานก่อนเรียนให้กับเด็กๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรสัตว์ เช่น วงจรชีวิตสัตว์ตั้งแต่ไข่ ตัวอ่อน (หนอน) ดักแด้ ตัวเต็มวัย การดำรงชีวิตสัตว์ในฤดูกาลต่างๆ โครงสร้างภายในของมนุษย์และสัตว์ การสืบพันธุ์ของสัตว์และลักษณะการวางไข่หรือตกลูก เป็นต้น นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้รู้จักชนิดของสัตว์ผ่านภาพถ่ายสีสันสดใส ด้วยเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย ทั้งยังมีคำแนะนำของจุดประสงค์การเรียนรู้กำกับไว้เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกกรอบเสริมความรู้ "เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย" เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาที่สำคัญของบทนั้นๆ

สารบัญ

วงจรชีวิตของกุ้งเครย์ฟิช
- มารู้จักกุ้งเครย์ฟิชกัน
- การหาอาหาร
- การลอกคราบ
ฯลฯ

สัตว์ ร่างกาย และการเจริญเติบโต
- ฤดูกาลกับสัตว์
- การเจริญเติบโตของแมลง
- โครงสร้างของแมลง
ฯลฯ

โลกของสัตว์
- การสืบพันธุ์ของสัตว์
- ร่างกายของสัตว์
- อาณาจักรสัตว์
- นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160418381 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
ชื่อเรื่องต้นฉบับLittle Newton Science Encyclopedia 3
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Newtonkids (Taiwan) Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน