0
New Active ABC Workbook 1
หนังสือเล่มนี้ใช้คู่กับหนังสือเรียน New Active ABC Book 1 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อช่วยเสริมให้นักเรียนจำอักษร A-Z ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หนังสือ19.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "New Active ABC Workbook 1" เล่มนี้ ใช้คู่กับหนังสือเรียน New Active ABC book 1 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อช่วยเสริมให้นักเรียนจำอักษร A-Z ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการให้นักเรียนระบายสีอักษรตัวใหญ่ ระบายสีภาพ และระบายสีในวงกลม สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้รูปทรงต่าง ๆ แล้ว นักเรียนยังได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้อของประสาทตา ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเขียนหนังสือในตอนต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859467500279 (ปกอ่อน) 40 หน้า
ขนาด: 188 x 264 x 2 มม.
น้ำหนัก: 80 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ, สนพ. ศูนย์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน