0
New Active ABC Workbook 2
หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ ควรใช้ควบคู่กับแบบเรียน New Active ABC Book 2 เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
หนังสือ22.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือแบบฝึกหัด "New Active ABC Workbook 2" เล่มนี้ ควรใช้ควบคู่กับ แบบเรียน New Active ABC Book 2 เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยในเล่มได้มุ่งสอนให้นักเรียนหัดอ่านและเขียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พร้อมภาพประกอบที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนหนังสือในตอนต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859467500309 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 186 x 263 x 3 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ, สนพ. ศูนย์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน