0
New Active ABC Workbook 3
หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ ควรใช้ควบคู่กับแบบเรียน New Active ABC Book 2 เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
หนังสือ26.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือแบบฝึกหัด "New Active ABC Workbook 3" เล่มนี้ ควรใช้ควบคู่กับ แบบเรียน New Active ABC Book 3 เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยในเล่มได้มุ่งสอนให้นักเรียนหัดอ่านและเขียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พร้อมภาพประกอบที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนหนังสือในตอนต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859467500149 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 187 x 262 x 5 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ, สนพ. ศูนย์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน