0
Note สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ติวเข้มก่อนสอบ
สรุปสั้นกระชับ เนื้อหาครอบคลุม ตัวอย่างชัดเจน พร้อมเทคนิคการจำง่าย เพิ่มความเข้าใจก่อนสอบทุกสนาม
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Note สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น ติวเข้มก่อนสอบ" เล่มนี้ ได้สรุปกฎไวยากรณ์และจัดเนื้อหาในรูปแบบที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย โดยลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก และอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับ พร้อมเทคนิคการจำง่าย เพิ่มความเข้าใจก่อนสอบทุกสนาม เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้นและตอนปลาย รวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำได้เหมือนเจ้าของภาษา

สารบัญ

บทที่ 1 Part of Speech (ประเภทของคำ)
บทที่ 2 Noun (คำนาม)
บทที่ 3 Article (คำนำหน้านาม)
บทที่ 4 Quantifier (คำบอกปริมาณ)
บทที่ 5 Pronoun (คำสรรพนาม)
บทที่ 6 Verb (คำกริยา)
บทที่ 7 WH-Question (ประโยคคำถาม)
บทที่ 8 Adjective (คำคุณศัพท์)
บทที่ 9 Adverb (คำวิเศษณ์)
บทที่ 10 Preposition (คำบุพบท)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492561 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน