0
ลด 50%
OALD 9th ED : Paperback +DVD and Online access code (includes Oxford iWriter) (P)
บรรจุคำศัพท์กว่า 185,000 คำและวลี เพิ่มคำศัพท์เกิดใหม่กว่าอีก 700 คำ ศัพท์ที่จำเป็นใน Oxford 3,000 คำ พร้อม DVD ที่มี iSpeaker และ Oxford Speaking Tutor ฝึกพูดเพื่อใช้สอบพูด พรีเซนต์และสนทนาภาษาอังกฤษ
ผู้เขียน ED. Leonie Hey, ED. Suzanne Holloway
หนังสือ595.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Oxford Advanced Learner's Dictionary 9ED (P)" บรรจุคำศัพท์และวลีที่สำคัญๆ เพิ่มคำศัพท์เกิดใหม่ คำศัพท์ที่จำเป็นใน Oxford พร้อมดีวีดีที่มี "iSpeaker" และ "Oxford Speaking Tutor" ฝึกพูดเพื่อใช้สอบพูด พรีเซนต์ และสนทนาภาษาอังกฤษ เจ๋งมากขึ้นด้วย "iWriter" และ "Oxford Writing Tutor" ช่วยฝึกการเขียน
   
- บรรจุคำศัพท์กว่า 185,000 คำและวลี พร้อมทั้งให้ความหมาย
- เพิ่มคำศัพท์เกิดใหม่กว่าอีก 700 คำพร้อมทั้งความหมาย
- เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทางภาษาที่เรียกว่า Oxford 3,000 คำ โดยคัดสรรคำจากฐานข้อมูลทางภาษาผ่านคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "Oxford English Corpus" ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นพจนานุกรมที่มีการจัดทำอย่างมีระบบระเบียบและเป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นยังเพิ่มฐานข้อมูลคำศัพท์ในระดับวิชาการที่เรียกว่า "Academic Word List (AWL)" เพื่อเสริมในเรื่องของฐานคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมในแง่วิชาการ ที่เหนือไปกว่าการเรียนรู้คำศัพท์ปกติ 3,000 คำที่เป็นคำศัพท์ในการใช้ภาษาปกติทั่วไปประจำวัน "ฐานข้อมูล AWL" นี้เป็นอีกหนึ่งฐานข้อมูลที่ได้รับการวิจัยผ่านกระบวนการคัดสรรคำด้วยคอมพิวเตอร์ และได้รับการพิสูจน์ถึงอิทธิพลของคำศัพท์ในวงคำเหล่านี้ที่จะช่วยให้ผู้ใช้พจนานุกรมมั่นใจว่าเป็นคำที่เหมาะสมในแง่วิชาการอย่างแท้จริง
- เรียนรู้คำศัพท์จากภาพ (Visual Builder) เพื่อเรียนรู้คำศัพท์เป็นเรื่องๆ ตามหัวเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็วและจดจำได้ยาวนาน ตอบสนองการผู้เรียนที่จำคำศัพท์ได้ดีเมื่อใช้ภาพเป็นสื่อเชื่อมโยงการจำ
- มีกรอบหาคำ ที่เรียกว่า "Word Finder" เพื่อคำที่มีความหมายคล้ายๆ กัน เพื่อช่วยในการจำคำศัพท์ที่เกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกันได้รวดเร็วขึ้น
- มีกรอบคำเหมือน หรือ "Synonym" เพื่อให้สามารถแยกแยะลักษณะการใช้คำ หรือที่เรียกว่า Usage เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้คำได้อย่างมั่นใจว่าใช้ได้ถูกต้อง
- มีกรอบ "Express Yourself" ให้เราสามารถเรียนรู้และเรียนการใช้สำนวนในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะ ในบริบทต่างๆ โดยแยกออกเป็นเรื่องๆ ประเด็นๆ อาทิ การใช้สำนวนหรือประโยคเพื่อขอพูดแทรก   

    ดีวีดีภายในเล่ม
- มี "iSpeaker" และ "Oxford Speaking Tutor" ช่วยในการฝึกพูดเพื่อใช้สำหรับการสอบพูด และการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วิธีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
- ดูวีดีโอวิธีการออกเสียง การสนทนา และลักษณะของหัวข้อที่ใช้สอบพูด
- มีส่วนร่วมในการสนทนา ผ่านระบบโต้ตอบในดีวีดี ทำให้การฝึกฝนการสนทนามีคุณค่ามากขึ้น เพราะผู้เรียนรู้สามารถโต้ตอบและได้ฝึกฝนซ้ำๆ ได้ตลอดเวลา ทำให้ยิ่งได้รับการฝึกฝนก็จะมีความสามารถทางภาษามากยิ่งขึ้นไปอีก
- บันทึกเสียงของตัวเองและเปรียบเทียบเสียงเพื่อประเมินทักษะการพูด และทักษะการออกเสียงเป็นรายคำ หรือรายประโยค ไม่ว่าจะเป็นประโยคสั้นหรือประโยคยาวก็ตาม ผู้เรียนจะสามารถมั่นใจได้ว่าทุกๆ คำที่ปรากฏในพจนานุกรม จะสามารถฝึกฝนให้ออกเสียงได้อย่างชัดเจนได้ โดยไม่ต้องอาศัยครูเจ้าของภาษา เป็นการประหยัดต้นทุนการเรียนรู้ได้อย่างดี   
- มี "iWriter" และ "Oxford Writing Tutor" ช่วยในการฝึกฝนการเขียน เพื่อเตรียมตัวสอบและการงานวิชาการทั่วไป ซอฟต์แวร์ที่มากับพจนานุกรมจะสามารถใช้งานได้อย่างดี
- มีโมเดลการเขียน โดยในตอนแรกจะให้มีการเรียนรู้การเขียนอย่างมีขั้นมีตอนที่ถูกต้องก่อน โดยจะตามรูปแบบการเรียงความที่ทำให้อ่านได้ง่าย ภายในดีวีดีจะสอนการเขียนเป็นขั้นๆ อย่างชัดเจน
- ให้มีการฝึกฝนการเขียนจริงๆ อย่างมีขั้นมีตอน
   

สารบัญ

Inside front cover
- Abbreviations, symbols and labels used in the dictionary
- Foreword
- Key to dictionary entries
- The Oxford 3000TM
- The Academic World List
- Numbers

1-1820 The Dictionary
- WT1-30 Oxford Writing Tutor
- ST1-10 Oxford Speaking Tutor
- V1-56 Visual Vocabulary Builder
- R1-31 Reference Section

Reference Section Contents
- R1 Irregular verbs
- R4 Verbs
- R8 Phrasal verbs
- R10 Nouns and adjectives
- R12 Collocation
- R13 Idioms
- R14 More like this
- R17 Punctuation
- R20 Numbers
- R24 Geographical names
- R27 British and American English
- R28 Acknowledgements
- R30 Pronunciation and phonetic symbols

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9780194798792 (ปกอ่อน) 1958 หน้า
ขนาด: 157 x 233 x 56 มม.
น้ำหนัก: 1590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Oxford University Press
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน