0
OM ในวิสาหกิจชุมชนไทย
นำเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนไทย โดยใช้หลัก OM ซึ่งเนื้อหาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ฯลฯ
หนังสือ189.05 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164880313 (ปกอ่อน) 182 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน