0
OQ กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันผล กำไร อย่างยั่งยืน
ด้วยกลยุทธิ์การปลูกฝังและถ่ายทอด "ทัศนคติความเป็นเจ้าขององค์กร" ไปสู่ "บุคลากรในองค์กร" และ "ลูกค้า" ซึ่งส่งผลในพวกเขาเหล่านั้นเกิดความกระตือรือร้น...
หนังสือ294.50 บาท
e-books(PDF) ?297.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเลมนี้นำเสนอบทเรียนที่หลากหลายจากการศึกษาทั้งบริษัท Rackspace และองค์กรอื่นๆ ที่มุ่งเน้น "การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ" แต่บทเรียนที่สำคัญที่สุดคือ มูลค่าในระยะยาวของลูกค้าที่ปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้าของคนหนึ่ง จะสูงกว่ามูลค่าที่องค์กรได้รับจากลูกค้าที่ชอบคำนึงถึงแต่ราคาเป็นร้อยคนเสียอีก ในทำนองเดียวกัน มูลค่าในระยะยาวของพนักงานคนหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ลูกค่าเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของได้ก็ยิ่งมากเกินกว่าจะประมาณค่าได้ องค์กรที่เรียนรู้วิธีที่จะบ่มเพาะความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นได้นั้น ก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและพนักงานระดับปฏิบัติการได้อย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์การปลูกฝังและถ่ายทอด “ทัศนคติความเป็นเจ้าขององค์กร” ไปสู่ “บุคลากรในองค์กร” และ “ลูกค้า” ซึ่งส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการทำงานและเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการตามมา องค์กรที่รู้วิธีสร้าง OQ จะสามารถช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันและผลกำไรมหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้ในระยะยาว

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เป็นวิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์
บทที่ 3 การสร้างคุณค่าให้สูงกว่าต้นทุน
บทที่ 4 การให้ลูกค้ามีส่วนช่วยในการทำงานขององค์กร
บทที่ 5 การเพิ่ม OQ ของพนักงาน
บทที่ 6 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของด้วยการบริหารจัดการในเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
บทที่ 7 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถปรับเปลี่ยนได้
บทที่ 8 การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

คำนิยม
การอ่านและนำแนวคิดจากหนังสือ The Ownership Quotient ไปประยุกต์ใช้จะช่วยสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นในองค์กรของคุณได้โทมัส เอช. ดาเวนพอร์ต- ศาสตราจารย์กิตติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ Babson College
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องอ่าน หากคุณอยากรู้ว่างองค์ประกอบจะประสบความสำเร็จไปอีกขั้นด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยตัวอย่างองค์กรชั้นนำที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับลูกค้าและพนักงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรแรนเจย์ กูลาติ- ศาสตราจารย์ของ Harvard Business School
หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นเครื่องจักรสร้างกำไรที่มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนด้วยคน ซึ่งได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมไปโดยสิ้นเชิง ธุรกิจของผมคงจะต่างไปจากตอนนี้มากถ้าผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน!สก็อต คุก- ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Intuit
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744141804 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 160 x 235 x 17 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2011
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Ownership Quotient
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Publishing Corporation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน