0
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.6
วิธีเรียนรู้แบบ Step by Step ที่ช่วยให้เด็กญี่ปุ่นเก่งเลข อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย เสริมความรู้พื้นฐานให้แน่น มีแบบทดสอบทบทวนพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียน Gakken (กักเคน)
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นที่รูปวงกลม
บทที่ 2 ตัวอักษรกับนิพจน์
บทที่ 3 การคูณเศษส่วน
บทที่ 4 การหารเศษส่วน
บทที่ 5 รูปสมมาตร
บทที่ 6 อัตราส่วนและค่าของอัตราส่วน
บทที่ 7 รูปขยายและรูปย่อ
บทที่ 8 ความเร็ว
บทที่ 9 ปริมาตรของทรงตันและพื้นที่
บทที่ 10 การแปรผันตรงและแปรผกผัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010014660 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Plus Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน