0
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 1 +เฉลย
วิธีเรียนรู้แบบ step by step ที่ช่วยให้เด็กญี่ปุ่นเก่งเลข อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย เสริมความรู้พื้นฐานให้แน่น มีแบบทดสอบทบทวนพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียน Gakken (กัคเคน)
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ารู้หลักการคิดคำนวณและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ "One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 1" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้น อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน และคอมพลีเมนต์อสมการกำลังสอง การแก้อสมการกำลังสอง กราฟของ "y = ax2 + bx + c" การวัดขนาดรูปทรง ควอร์ไทล์ แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อเรื่องย่อย ๆ แต่ละหัวข้อมี 2 หน้า ประกอบด้วยสรุปใจความสำคัญ ตัวอย่างการทำโจทย์และแบบฝึกหัดแนะนำให้ทำวันละ 2 หน้าหรือ 1 หัวข้อ โดยอ่านเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ พร้อมกับตรวจสอบว่าทำถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ จากนั้นค่อยไปต่อหัวข้ออื่น การฝึกทีละน้อย ๆ แต่ทำบ่อย ๆ จะช่วยให้เราจำได้แม่น ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปและมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แน่นขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนกับนิพจน์
1. การจัดนิพจน์ให้อยู่ในรูปสำเร็จ
2. นิพจน์กับการบวกและการลบ
3. การคูณเอกนาม
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟังก์ชันกำลังสอง
25. โดเมนกับเรนจ์ของฟังก์ชัน
26. กราฟของ y=ax
27. กราฟของ y=ax+q
ฯลฯ

บทที่ 3 รูปเรขาคณิตและการวัด
41. ไซน์, โคไซน์, แทนเจนต์
42. ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
43. ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ 0????180?
ฯลฯ

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
50. การจัดการข้อมูล
51. ค่ากลางของข้อมูล
52. ควอร์ไทล์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010014707 (ปกอ่อน) 126 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
ชื่อเรื่องต้นฉบับKokou Sugaku I wo Hitotsuhitosu Wakariyasuku
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Education Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน