0
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 2 +เฉลย
วิธีเรียนรู้แบบ step by step ที่ช่วยให้เด็กญี่ปุ่นเก่งเลข อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย เสริมความรู้พื้นฐานให้แน่น มีแบบทดสอบทบทวนพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียน Gakken (กัคเคน)
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ารู้หลักการคิดคำนวณและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ "One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 2" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎการบวกความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข สมบัติของรูปเรขาคณิต รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมทฤษฎีบทกำลังสองของจุดทรงหลายหน้า วิธีคำนวณพหุคูณ ระบบเลขฐาน n แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อเรื่องย่อย ๆ แต่ละหัวข้อมี 2 หน้า ประกอบด้วยสรุปใจความสำคัญ ตัวอย่างการทำโจทย์ และแบบฝึกหัด แนะนำให้ทำวันละ 2 หน้าหรือ 1 หัวข้อ โดยอ่านเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ พร้อมกับตรวจสอบว่าทำถูกต้องทั้งหมดหรือไม่จากนั้นค่อยไปต่อหัวข้ออื่น การฝึกทีละน้อย ๆ แต่ทำบ่อย ๆ จะช่วยให้เราจำได้แม่น ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แน่นขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนวิธีและความน่าจะเป็น
1. จำนวนสมาชิกของเซต
2. การใช้แผนภาพต้นไม้
3. กฎการบวกและกฎการคูณ
4. การเรียงสับเปลี่ยน
5. การเรียบสับเปลี่ยนแบบวงกลม
ฯลฯ

บทที่ 2 สมบัติของรูปเรขาคณิต
16. การแบ่งภายในและการแบ่งภายนอก
17. อัตราส่วนของเส้นขนานกับส่วนของเส้นตรง
18. อัตราส่วนของเส้นแบ่งครึ่งมุมกับด้าน
19. จุดกึ่งกลางของรูปสามเหลี่ยม
20. จุดศูนย์กลางวงกลมล้อมและจุดศูนย์กลางของวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม
ฯลฯ

บทที่ 3 สมบัติของจำนวนเต็ม
30. วิธีการคำนวณพหุคูณ
31. การแยกตัวประกอบและตัวประกอบ
32. ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
33. ผลหารและเศษเหลือจากการหารจำนวนเต็ม
34. การแบ่งประเภทจำนวนเต็มตามเศษที่เหลือ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010014714 (ปกอ่อน) 98 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
ชื่อเรื่องต้นฉบับKokou Sugaku A wo Hitotsuhitosu Wakariyasuku
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Education Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน