0
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.2 +เฉลย
วิธีเรียนรู้แบบ Step by Step ที่ช่วยให้เด็กญี่ปุ่นเก่งเลข อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย เสริมความรู้พื้นฐานให้แน่น มีแบบทดสอบทบทวนพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียน Gakken (กักเคน)
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   เราสามารถเข้าใจและเก่งคณิตศาสตร์ได้ ถ้ารู้หลักการคิดคำนวณและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ หนังสือ "One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.2" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกนามและพหุนาม การบวก ลบ คูณ หาร เอกนามและพหุนามฟังก์ชันเชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการ สมบัติของรูปเรขาคณิต อาทิ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปวงกลม เป็นต้น ความน่าจะเป็น แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อเรื่องย่อย ๆ แต่ละหัวข้อมี 2 หน้าประกอบด้วยสรุปใจความสำคัญ ตัวอย่างการทำโจทย์ และแบบฝึกหัดแนะนำให้ทำวันละ 2 หน้าหรือ 1 หัวข้อ โดยอ่านเนื้อหาและฝึกทำโจทย์พร้อมกับตรวจสอบว่าทำถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ จากนั้นค่อยไปต่อหัวข้ออื่น การฝึกทีละน้อย ๆ แต่ทำบ่อย ๆ จะช่วยให้เราจำได้แม่น ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แน่นขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 พหุนาม
บทที่ 2 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
บทที่ 3 ฟังก์ชันเชิงเส้น
บทที่ 4 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
บทที่ 5 สมบัติของรูปเรขาคณิต
บทที่ 6 ความน่าจะเป็น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010014684 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
ชื่อเรื่องต้นฉบับChu2 Sugaku wo Hitotsuhitotsu Wakariyasuku
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Education Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน