0
One by One แบบฝึกฟิสิกส์ ม.ปลาย +เฉลย
เก่งขึ้นทุกวัน! ทำเพียงแค่วันละ 2 หน้า เรียนรู้เนื้อหา 1 เรื่องจบภายใน 2 หน้า อธิบายเนื้อหาด้วยประโยคและภาพที่เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียน Gakken (กักเคน)
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "One by One แบบฝึกฟิสิกส์ ม.ปลาย" เล่มนี้ ประยุกต์เพื่อให้คนที่รู้สึกว่า "ไม่ถนัดพื้นฐานวิชาฟิสิกส์เลย" หรือ "ถึงจะเรียนสายศิลป์ แต่ก็อยากเรียนรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ด้วย" เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน โดยในเล่มแยกเนื้อหาพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ออกเป็น 60 หัวข้อ และอธิบายแต่ละหัวข้อไว้ในหน้าคู่ หน้าซ้ายอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และสูตรที่ใช้ รวมทั้งแสดงปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพอย่างละเอียด

    หน้าขวาเป็นเนื้อหาให้ผู้อ่านฝึกฝนทำโจทย์อย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย "โจทย์ตัวอย่างพื้นฐาน" ซึ่งเป็นการเติมคำในช่องว่างเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้สูตร จากนั้นฝึกแก้โจทย์ด้วย "แบบทดสอบความเข้าใจ" เมื่อแก้โจทย์ได้แล้ว จึงมุ่งสู่การพัฒนาความสามารถในระดับที่สูงขึ้นด้วย

สารบัญ

- คำศัพท์ที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์
บทที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
บทที่ 2 พลังงาน
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
บทที่ 5 ฟิสิกส์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของโลก

- สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ยอดขายกว่า 6 ล้านเล่มในญี่ปุ่น
- แบบฝึกยอดนิยมที่ต้องอ่านก่อนสอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010029886 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับKoko Butsuri Kiso wo Hitotsuhitotsu Wakariyasuku. Power up ban
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Plus Co., Ltd, Tokyo
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน