0
Outdoor Cafe : คาเฟ่ในสวน (PDF)
ออกแบบคาเฟ่อย่างไรให้ตรงใจคนรักสวน ตัวอย่างคาเฟ่สวนสวย พร้อมข้อคิดดี ๆ ก่อนเริ่มลงมือทำ
หนังสือ365.75 บาท
e-books(PDF) ?180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การทำ Outdoor Cafe นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่คิดจะทำร้านของตนเอง หรือมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ต้องการเพิ่มพูนรายได้ ทั้งยังสามารถทำควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การปลูกต้นไม้และทำสวน การทำเวิร์คชอปต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ที่มีพื้นที่อยู่แล้ว หากมีเวลาทุ่มเทอย่างเต็มที่ ก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

    หนังสือ "Outdoor Cafe : คาเฟ่ในสวน" เล่มนี้ จะพาคุณไปพบกับตัวอย่าง Outdoor Cafe รูปแบบต่าง ๆ ทั้งคาเฟ่ในสวนสไตล์ยุโรป ทรอปิคัล คาเฟ่ในสวนผลไม้เก่า ฟาร์มคาเฟ่ ฯลฯ พร้อมแนวคิดในการออกแบบ การแบ่งสรรพื้นที่เพื่อสร้างจุดขายจุดดึงดูดใจลูกค้า ตลอดจนการต่อยอด และเตรียมงบประมาณในการทำ รวมถึงรวบรวมข้อคิดดี ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางลัดสำหรับผู้สนใจอยากทำร้านของตนเอง นอกจากนี้ยังเสริมเนื้อหาเรื่อง "ออกแบบคาเฟ่อย่างไรให้ตรงใจคนรักสวน" ถ่ายทอดโดยผู้มีประสบการณ์ทำคาเฟ่กึ่งร้านอาหารขึ้นที่บ้านของตนเอง มาบอกเล่าความสำคัญของการออกแบบคาเฟ่ รวมถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมือออกแบบ เพื่อให้คาเฟ่ของคุณตรงใจคนรักสวนมากที่สุด

สารบัญ

- Sit Under Tree
- Mahasawat
- Prem Cafe in the Garden
- Foreste Cafe
- Padee Cafe
- Agalin Garden Room
- Nitan Cafe
- Jone's Garden
- Family Garden
- Whispering Cafe
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161844509 (PDF) 180 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน