0
PAT 3 ลุยข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
คลังข้อสอบความถนัดทางวืศวกรรมศาสตร์ กว่า 25 พ.ศ. คลังปัญญาที่นำพาให้เก่งกว่าใคร เทคนิคการมองข้อสอบสายโหด ให้เป็นโจทย์สายชิว พิเศษ คัดโจทย์ แยกเนื้อหา เปิดปัญญา พร้อมแวข้อสอบจริงปีล่าสุด
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คลังข้อสอบวิชา "ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)" ที่รวบรวมมาจากข้อสอบเก่ากว่า 25 พ.ศ. พร้อมเฉลยละเอียดที่เปิดเผยเทคนิคการมองข้อสอบยากๆ ให้ทำได้ง่ายๆ โดยแยกโจทย์เป็นเรื่องๆ เพื่อให้เลือกเตรียมตัวฝึกทำข้อสอบได้ตามที่ต้องการ

สารบัญ

Part I Physics
- หมวดกลศาสตร์
- หมวดคลื่น เสียง แสง
- หมวดสมบัติของสาร

Part II Mathematics
- หมวดคณิตศาสตร์

Part III Engineering
- หมวดเนื้อหาทางวิศวกรรม
- แนวข้อสอบ PAT 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017728 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน