0
Participatory Architecture for Change : ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง (ปกแข็ง)
This book is a must read for anyone seeking alternatives to the conventions of practice, and to those of architectural education.
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง" สถาปัตยกรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการเปลี่ยนแปลงสะท้อนให้เห็นถึงสหวิทยาการ ที่มีนวัตกรรมและการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานของสถาบันอาศรมศิลป์ การรวมเอาเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับการเรียนการสอน และการยอมรับว่าการสร้างชุมชนและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมือง นับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากวิธีการที่ใช้กันทั่วไป โครงการคลองตาก๊กและโครงการเจ้าคำผงเป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งได้เสนอวิธีการทำความเข้าใจความซับซ้อนในประเด็นปัญหาของเมือง ทั้งทางปฏิบัติและทางจริยธรรมเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเข้าไปมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆ ให้กับการปฏิบัติวิชาชีพหรือการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

สารบัญ

การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน
- โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนตาก๊ก
- โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนท่าวัง
- โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนสร้างตนเอง
ฯลฯ

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม - ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า
- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร

การออกแบบสถาปัตยกรรม
- สถาบันอาศรมศิลป์
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167923062 (ปกแข็ง) 360 หน้า
ขนาด: 200 x 255 x 36 มม.
น้ำหนัก: 1350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อาศรมศิลป์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน