0
Pen Drawing
เป็นการรวบรวมผลงานรายวิชาวาดเส้น 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Pen Drawing" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานรายวิชาวาดเส้น 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา ทั้งในสาขาการออกแบบภายในและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวาดเส้นโครงสร้าง สัดส่วน มุมมอง ระยะ และน้ำหนักตามหลักทัศนียวิทยาที่เป็นพื้นฐานของการฝึกฝนทักษะในสาขานี้ แต่สิ่งที่สำคัญคือการก้าวผ่านทักษะ ไปสู่การแสดงความรู้สึกที่มีต่อที่ว่างผ่านความคิดของนักศึกษาแต่ละคน ด้วยการวาดเส้นที่แสดงผ่านเทคนิคการวาดด้วยปากกาในรูปแบบเฉพาะตน ผู้อ่านจะได้สัมผัสกับลายเส้นของนักศึกษาที่บรรจงร้อยเรียงเรื่องราวผ่านเส้นจากปลากปากกาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดจากที่ได้ไปเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ ผู้ชมผู้อ่านจะได้สัมผัสความคิด สุนทรียภาพและทักษะฝีมือ ด้วยบุคลิกภาพในการถ่ายทอด ความคิดซึ่งมีต่อสถานที่ที่แตกต่างกัน สื่อสารออกมาผ่านเส้นที่ต่างกัน เกิดผลงานที่มีความหลากหลายน่าสนใจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746415248 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน