0
Perfect French
สรุปเข้มเนื้อหาครบทุกประเด็นในเล่มเดียว และฝึกฝนแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ที่ไม่พลาดออกสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อเติมเต็มความมั่นใจก่อนลงสนามจริง!
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Perfect French" เล่มนี้ ประมวลความรู้ทุกประเด็นที่เคยปรากฎในข้อสอบวัดระดับความถนัดภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเรื่องการออกเสียง การนับเลข หน้าที่ของคำประเภทต่างๆ ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างสำนวน สุภาษิต ขนบธรรมเนียม เป็นต้น ภายในเล่มจัดหมวดหมู่และอธิบายทุกเรื่องอย่างกระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมแนวข้อสอบ 1,000 ข้อ โดยมีเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนความรู้และเติมเต็มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง

สารบัญ

1. La Prononciation : การออกเสียง
2. Les chiffres et les nombres : การเขียนตัวเลข
3. Chassez l'intrus : เลือกคำไม่เข้าพวก
4. Articles : คำนำหน้านาม
5. Les conjugaisons : การกระจายกริยา
6 Le present de l'indicatif : ปัจจุบันกาล
7. Le temps du passe : อดีตกาล
8. Le temps du futur : อนาคตกาล
9. Le conditionnel : รูปแบบกริยาสำหรับบอกเงื่อนไข
10. Condition / Hypothese : ประโยคเงื่อนไข / สมมติฐาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164857230 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน