0
Perfect Grammar สรุปเข้มไวยากรณ์อังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาไวยากรณ์อังกฤษ ม.1 ม.2 ม.3 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย เพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
หนังสือ312.55 บาท
e-books(PDF) ?309.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาไวยากรณ์อังกฤษ ม. 1, ม.2 และ ม.3 ครบถ้วน ตรงประเด็น อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ด้วยตารางสรุป เข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด พิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, มหิดล, จุฬาภรณ์ อย่างมั่นใจ!

สารบัญ

Introduction : บทนำ
- Parts of Speech (ชนิดของคำ)
- Phrase, Clause and Sentence (วลี ประโยคย่อย และประโยค)

Part 1 : Parts of Speech
- 1. Noun, Quantifier and Article (คำนาม คำบอกปริมาณ และคำนำหน้านาม)
- 2. Pronoun (คำสรรพนาม)
- 3. Adjective (คำคุณศัพท์)
ฯลฯ

Part 2 : Sentence
- ชนิดของประโยค
- Negative Sentence (ประโยคปฏิเสธ)
- Intertogative Sentence (ประโยคคำถาม)
ฯลฯ

Part 3 : คำศัพท์
- ทำความรู้จัก Root, Prefix และ Suffix
- คำศัพท์ชวนสับสน

Part 4 : Sample Test

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163812148 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน