0
Perfect Science วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์
รวมเนื้อหาสมบูรณ์ ครบถ้วน จัดเรียงตามหมวดหมู่ของวิชาวิทยาศาสตร์ทุกแขนง เหมาะสำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบทุกสนามสอบ
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาเข้มข้นวิชาวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ที่น้อง ๆ ต้องเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์กายภาพ รวมทั้งมีแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยในเล่ม ที่จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจเนื้อหาในหมวดหมู่ของวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น และทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจในการสอบทุกสนามสอบ

สารบัญ

1. ฟิสิกส์
- บทที่ 1 การเคลื่อนที่
- บทที่ 2 แรงในชีวิตประจำวัน
- บทที่ 3 งานและพลังงาน
ฯลฯ

2. เคมี
- บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
- บทที่ 2 สารรอบตัว
- บทที่ 3 สารละลาย
ฯลฯ

3. ชีววิวิทยา
- บทที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
- บทที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช
- บทที่ 3 อาหารกับการดำรงชีวิต
ฯลฯ

4. วิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์กายภาพ
- บทที่ 1 บรรยากาศ
- บทที่ 2 ลมฟ้าอากาศ
- บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
ฯลฯ

- แบบฝึกหัด
- แนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164419971 (ปกอ่อน) 141 หน้า
ขนาด: 188 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน