0
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกสนามสอบ
หนังสือเล่มนี้เป็นกระบวนการย่อยเนื้อหาที่มีเป็นจำนวนมาก ให้ออกมาเป็นสรุปหลักคณิตศาสตร์ แต่ละเรื่อง แต่ละบท อย่างเข้าใจง่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหา "คณิตศาสตร์ ม.ต้น" ด้วยแผนภาพ ตัวอย่าง พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดผิดบ่อย ทำให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถทบทวน ก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ พร้อมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนโดยตรง ทำให้อ่านได้เร็วเข้าใจง่าย   พร้อมรองรับหลักสูตรใหม่ เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาในบทเรียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำไปใช้เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา เพื่อสอบเก็บคะแนนให้ได้ในระดับสูง และใช้ทบทวน ก่อนสอบได้ทุกสนาม ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบเข้า ม.4 เพราะได้รวม ใจความสำคัญไว้ให้แล้ว เป็นการสร้างสรรค์หนังสือที่ได้เทคนิคจากนักเรียนที่ได้ 4.00 ทุกคน เอาไว้อย่างครบถ้วนทุกบท ทุกหัวข้อ ที่ต้องเรียนทุกเทอม ทุกชั้นปี ตั้งแต่ ม.1-ม.3 อย่างครอบคลุม ทำให้สามารถกลับมาทบทวนด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

- คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
- คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
- คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
- คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
- คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306874 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 12 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน