0
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สรุปเนื้อหาสำคัญทุกวิชาของการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับดีเยี่ยม 4.00 หรือ 100% ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ เนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสอบ NT ป.1 หรือบูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

สารบัญ

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษา
- ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
- การงานอาชีพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307291 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 189 x 253 x 13 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน