0
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.2 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สรุปเนื่อหาละเอียด จากความเข้าใจของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับชั้น ป.2 ระดับดีเยี่ยม 4.00 หรือ 100% รวมไปถึงสรุปเนื่อหาจากแนวความคิดของคุณครูโรงเรียนชื่อดังระดับประถมศึกษา และติวเตอร์ของสถาบันต่างๆ
หนังสือ398.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.2 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ เนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสอบ NT ป.2 หรือบูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

สารบัญ

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- การงานอาชีพ
- สุขศึกษาและพละศึกษา
- ศิลปะ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307307 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน