0
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.3 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สรุปเนื้อหาสำคัญทุกวิชาของการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับดีเยี่ยม 4.00 หรือ 100% ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.3 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ เนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสอบ NT ป.3 หรือบูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

สารบัญ

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- การงานอาชีพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307161 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 16 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน