0
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สรุปเนื้อหาละเอียด จากความเข้าใจของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับชั้น ป.5 ระดับดีเยี่ยม 4.00 หรือ 100% รวมไปถึงสรุปเนื้อหาจากแนวความคิดของคุณครูโรงเรียนชื่อดัง ระดับประถมศึกษา และติวเตอร์ชื่อดังต่าง ๆ
หนังสือ407.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาละเอียด จากความเข้าใจของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับชั้น ป.5 ระดับดีเยี่ยม 4.00 หรือ 100% รวมไปถึงสรุปเนื้อหาจากแนวความคิดของคุณครูโรงเรียนชื่อดังระดับประถมศึกษา และติวเตอร์ของสถาบันชื่อดังต่าง ๆ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ

    เนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบ ที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

สารบัญ

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- การงานอาชีพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307321 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 18 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน