0
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.6 ทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สรุปเนื้อหาสำคัญทุกวิชาของการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้ และทำให้ได้ก่อนเข้าเรียนต่อและสู่สนามการสอบจริง เพื่อเตรียมการสอบในระดับชั้น และเตรียมสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.6 ทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญทุกวิชาของการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้ และทำให้ได้ก่อนเข้าเรียนต่อสู่สนามการสอบจริง เพื่อเตรียมการสอบในระดับชั้น และเตรียมสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไทย หรือการชอบชิงทุนต่าง ๆ โดยสรุปเป็นหลักสำคัญ ๆ เพื่อความเข้าใจแบบบูรณาการและแบบรวบยอดความรู้ทำให้นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบได้ทันเวลา

สารบัญ

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307154 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 20 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน