0
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกสนามสอบ
สรุปหลักใจความสำคัญของเนื้อหาการเรียนระดับ ม.1 แบบละเอียดดั้งเดิมที่ได้มีการสอบ 7 วิชา อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และศิลปะ ครบจบในเล่มเดียว!
หนังสือ460.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกสนามสอบ" เล่มนี้ ได้สรุปหลักใจความสำคัญของเนื้อหาการเรียนระดับ ม.1 แบบละเอียดดั้งเดิมที่ได้มีการสอบ 7 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และศิลปะ ครบจบในเล่มเดียว เพราะทุกวิชาล้วนแต่มีความสำคัญและสัมพันธ์กับการสอบ และการทำคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่กำลังปูพื้นฐานขึ้น ม.1 หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 รวบรวมเทคนิค ข้อคิด มาจากนักเรียนที่ได้คะแนน 4.00 ทุกคน ของโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ

สารบัญ

- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสุขศึกษา
- วิชาศิลปะ
- วิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306881 (ปกอ่อน) 436 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 24 มม.
น้ำหนัก: 890 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน