0
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม สังคม ม.ต้น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกสนามสอบ
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับทุกการสอบ เก็บคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค ทั้ง O-NET โควต้า ชิงทุนเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไทย
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวเข้ม สังคม ม.ต้น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกสนามสอบ" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับทุกการสอบ เก็บคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค ทั้ง O-NET โควต้า ชิงทุนเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไทย

    สร้างสรรค์ขึ้นมาจากนักเรียนรุ่นพี่ที่มีผลการเรียนระดับ 4.00 ทุกคน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน ให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีการจัดลำดับความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีระบบ จะทำให้มีผลการเรียนที่ดี และทำคะแนนสอบได้อย่างยอดเยี่ยมทุกภาคเทอม ผ่านการสรุปอย่างได้มาตรฐาน ตรงประเด็น ในเนื้อหาหลัก ๆ ที่ต้องรู้และออกสอบบ่อย เมื่อใช้ประกอบการเรียน ทบทวนสำหรับการสอบ จะทำให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และนำไปใช้ในการสอบได้เต็มประสิทธิภาพ

สารบัญ

- ม.1 เทอม 1
- ม.1 เทอม 2
- ม.2 เทอม 1
- ม.2 เทอม 2
- ม.3 เทอม 1
- ม.3 เทอม 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306737 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 17 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน