0
Phonics Practice Book 2 ภาษาอังกฤษ อนุบาล 2-3 หลักสูตร EP (สองภาษา)
ปูพื้นเพื่อสร้างทักษะและความเป็นอัจฉริยะทาง "ภาษาอังกฤษ" สำหรับลูกน้อย (Ages 4-6) แบบฝึกภาษาอังกฤษ แนวใหม่ ทันสมัย สอนเด็กให้ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องท่องจำ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Phonics ดีอย่างไร โฟนิกส์ช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็ก ๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษร เพื่อการอ่านการเขียน การสะกดคำต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้เด็กสามารถเข้าใจการสะกดคำได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ สามารถออกเสียงได้ แม้แต่คำที่ไม่เคยเรียนมาก่อน ช่วยกระตุ้นเซลล์สมอง ทำให้สมองมีการสร้างเส้นใยสมองใหม่ ส่งผลให้เด็ก ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษสูงกว่า เมื่อเทียบกับการสอนด้วยวิธีแบบเดิม ๆ หนังสือชุดนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

สารบัญ

Part I : Short Vowels
Unit 1 Short Vowel Aa
Unit 2 Short Vowel Ee
Unit 3 Short Vowel Ii
Unit 4 Short Vowel Oo
Unit 5 Short Vowel Uu

Part 2 : Long Vowels
Unit 6 Long Vowel Aa
Unit 7 Long Vowel Ee
Unit 8 Long Vowel Ii
Unit 9 Long Vowel Oo
Unit 10 Long Vowel Uu

Answer Key

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735401444 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 208 x 292 x 6 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน