0
Phonics Practice Book 3 ภาษาอังกฤษ ประถมต้น หลักสูตร EP (สองภาษา)
แบบฝึกภาษาอังกฤษแนวใหม่ ทันสมัย สอนเด็กให้ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยไม่ต้องท่องจำ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Phonics ดีอย่างไร โฟนิกส์ช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็ก ๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษร เพื่อการอ่านการเขียน การสะกดคำต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้เด็กสามารถเข้าใจการสะกดคำได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ สามารถออกเสียงได้ แม้แต่คำที่ไม่เคยเรียนมาก่อน ช่วยกระตุ้นเซลล์สมอง ทำให้สมองมีการสร้างเส้นใยสมองใหม่ ส่งผลให้เด็ก ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษสูงกว่า เมื่อเทียบกับการสอนด้วยวิธีแบบเดิม ๆ หนังสือชุดนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

สารบัญ

Part 1 : Consonant Blends
- Unit 1 bl cl fl gl pl sl
- Unit 2 br cr fr gr dr tr
- Unit 3 sm sn sp st sw
- Unit 4 ch sh tch ph wh
- Unit 5 Voiced th unvoiced th ck pu
ฯลฯ

Part 2 : Letter Combinations
- Part 8 : ar ir ur er or
- Part 9 : ou ow oi oy oo
- Part 10 : au aw all wa or oar
- Part 11 : are air ea ear eer
- Part 12 : kn wr mab rh st
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757408714 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 7 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน