0
Phonics Practice Book 3 ภาษาอังกฤษ ประถมต้น หลักสูตร EP (สองภาษา)
ปูพื้นเพื่อสร้างทักษะและความเป็นอัจฉริยะทาง "ภาษาอังกฤษ" สำหรับลูกน้อย (Ages 6-8) แบบฝึกภาษาอังกฤษ แนวใหม่ ทันสมัย สอนเด็กให้ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องท่องจำ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Phonics Practice Book 3 ภาษาอังกฤษ ประถมต้น หลักสูตร EP (สองภาษา)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกภาษาอังกฤษแนวใหม่ ทันสมัย สอนเด็กให้ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องท่องจำ ช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็ก ๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษร เพื่อการอ่านการเขียน การสะกดคำต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้เด็กสามารถเข้าใจการสะกดคำได้ง่ายขึ้น การสอนในระบบโฟนิกส์จะช่วยกระตุ้นเซลส์สมอง ทำให้สมองมีการสร้างเส้นใยสมองใหม่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษสูงกว่า เมื่อเทียบกับการสอนด้วยวิธีเดิม ๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

สารบัญ

Part 1 : Consonant Blends
- Unit 1 bl cl fl gl pl sl
- Unit 2 br cr fr gr dr tr
- Unit 3 sm sn sp st sw
- Unit 4 ch sh tch ph wh
- Unit 5 Voiced th unvoiced th ck pu
ฯลฯ

Part 2 : Letter Combinations
- Unit 8 : ar ir ur er or
- Unit 9 : ou ow oi oy oo
- Unit 10 : au aw all wa or oar
- Unit 11 : are air ea ear eer
- Unit 12 : kn wr mab rh st
- Unit 13 : ful ous sion tion sure ture

Answer Key

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735409327 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 7 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน