0
Physics : Quick & Easy
สรุปเนื้อหาสำคัญของกลศาสตร์ทั้งหมด พร้อมตัวอย่างและเฉลยละเอียด เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบการอธิบายทำให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาฟิสิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีคำอธิบายโดยละเอียด ชัดเจน เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
บทที่ 2 แรง มวล และกฏการรเคลื่อนที่ของนิวตัน
บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
บทที่ 5 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
บทที่ 6 งาน และพลังงาน
บทที่ 7 โมเมนตัม การดล และการชน
บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบหมุน
บทที่ 9 สภาพสมดุล และ สภาพยืดหยุ่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748349992 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 177 x 249 x 11 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน