0
Pirate Ship
ชุดเรียนรู้เริ่มต้นสำหรับผู้สนใจไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวอุปกรณ์จะถูกออกแบบบรรจุไว้ภายในกล่องอย่างดี ชุดการทดลองนี้จะสอนให้รู้จักกับแม่เหล็กไฟฟ้าว่าทำงานอย่างไร สัมพันธ์กับไฟฟ้าอย่างไร
ราคาพิเศษ550.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Pirate Ship" เรือโจรสลัดพลังแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดเรียนรู้เริ่มต้นสำหรับผู้สนใจไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวอุปกรณ์จะถูกออกแบบบรรจุไว้ภายในกล่องอย่างดี ชุดการทดลองนี้จะสอนให้รู้จักกับแม่เหล็กไฟฟ้าว่าทำงานอย่างไร สัมพันธ์กับไฟฟ้าอย่างไร เมื่อต่อประกอบชุดทดลองนี้แล้วใช้การแตะสวิตช์ เรือโจรสลัดก็จะโยกไปมา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน เด็กจะได้เรียนรู้ว่า เมื่อปราศจากพลังงานไฟฟ้า จะไมเกิดสภาพแม่เหล็กไฟฟ้า และเรือโจรสลัดก็จะหยุดนิ่ง ไม่โยกไปมา -

    ใช้แบตเตอรี่แบบ AA 2 ก้อน

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4894091388156
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 304 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน