0
Political Cartoonomics : เศรษฐศาสตร์การเมือง (ฉบับการ์ตูน)
เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เพียงแต่บุคคลชั้นนำในรัฐบาลจะต้องรู้และเข้าใจเท่านั้น ทุกคนในสังคมก็ควรต้องรู้ ก่อนที่จะใช้สิทธิและอำนาจทางการเมืองของตน
หนังสือ274.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)" คือ ศาสตร์ที่นำความรู้จากเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ มาร่วมกันอธิบายว่า สถาบันทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางการเมือง และระบบเศรษฐกิจ อาทิ สังคมนิยมและทุนนิยม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และสังคมควรใช้ระบบหรือวิธีการแบบไหน ในการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ที่แสวงหาและรักษาอำนาจ เพื่อจัดสรรทรัพยากรในสังคมนั้น ๆ

    "เศรษฐศาสตร์การเมือง" จึงเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เพียงแต่บุคคลชั้นนำในรัฐบาล และข้าราชการจะต้องรู้และเข้าใจเท่านั้น ทุกคนในสังคมก็ควรต้องรู้ ก่อนที่จะใช้สิทธิและอำนาจทางการเมืองของตนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบการเมืองกระแสหลักในโลกปัจจุบัน

สารบัญ

1. สังคมนิยม คืออะไร?
2. การกระจายรายได้เพื่อสร้างความเท่าเทียมของคนในประเทศ
3. การป้องกันการผูกขาดตลาด
4. การตั้งราคาขั้นต่ำและเพดานราคาเพื่อประกันคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
5. การให้บริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
6. การดูแลควบคุมระบบเศรษฐกิจและเงินตรา
7. การอุดหนุนช่วยเหลือธุรกิจและคนภายในประเทศ
8. การปกป้องประชาชนจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวประชาชน
9. การจัดการ Externality Effect ด้านลบ
10. การกระตุ้นเศรษฐกิจ
11. สรุปสาเหตุที่เราไม่ควรให้รัฐเข้ามายุ่งมากนัก
12. ระบบทุนนิยม (Capitalism)
13. แนวทางในการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยกล่าวถึงผลกระทบของการบริหารจัดการ และอำนาจของรัฐบาลในการบริหารประเทศ โดยมีการยกตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
- เป็นหนังสือที่ให้ความรู้และความเข้าใจใหม่ในเชิงลึกเกี่ยวกับระบบทุนนิยม ทั้งในแง่ของคำจำกัดความ และข้อดีของระบบทุนนิยม
- หนังสือมีภาพการ์ตูนประกอบ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

คำนิยม
"แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เลยก็สามารถอ่าน Political Cartoonomics เข้าใจได้โดยง่าย"ดร.วีรพงษ์ รามางกูร- อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาดีมาก ถูกต้อง และเขียนไว้ชัดเจน"รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ- อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
"หนังสือเล่มนี้ท้าทายความคิดของคนไทยมาก...ผมอยากให้คนที่ไม่เชื่อกลไกราคา ลองอ่านหนังสือเล่มนี้..."รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร- อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)
"เคยสังเกตไหมครับ ว่าประเทศไทยเรามีรัฐเป็น อัศวิน...หนังสือ Political Cartoonomics จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะทำให้เราคิดเสียให้ถี่ถ้วนว่า หนึ่งเสียงของเราที่จะใช้ในการเลือกตั้งนั้น บางทีอาจไม่ได้ควรให้แก่ผู้ที่เสนอจะทำตัวเป็นอัศวินให้กับปัญหาทุกเรื่อง..."บรรยง พงษ์พานิช- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164787490 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 190 x 191 x 14 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เต็มยศ ปาลเดชพงศ์, สหรัฐ ผ่องศรี
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน