0
Positive Feeling มหัศจรรย์..ความรู้สึกบวก (PDF)
ความรู้สึกดีๆ ที่คุณลืมไป เยียวยาชีวิต ด้วยพลังความรู้สึกบวกบวก
หนังสือ204.25 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้สึกบวกทั้งทางโลกและทางธรรม สู่ผลงานอันทรงคุณค่ามหาศาลที่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์กับทุกคน ซึ่งเน้นความรู้สึกบวกที่มาจากความรัก ความเมตตากรุณา ความยินดีปรีดา และการวางเฉย ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นพลังความคิด ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่สงบและปีติยินดีในเชิงลึก จนนำไปสู่การให้อภัยได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างพลังสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่จะร่วมกันพัฒนาตนเองตามแนวจิตปัญญาศึกษา เพื่อร่วมกันค้นหาคุณงามความดีของกันและกัน ส่งต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งขยายวงกว้างออกไปทั้งสังคมและประเทศชาติ จนกลายเป็นสังคมแห่งความชื่นชมยินดี และยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความอิจฉาริษยาไม่ให้เกิดกับประเทศชาติได้อีกด้วย   

สารบัญ

ภาคที่ 1 ความสำเร็จจากการสร้างพลังความรู้สึกบวก ด้วยจิตวิทยา
ภาคที่ 2 ความสำเร็จจาการสร้างพลังความรู้สึกบวก ด้วบการปรับมุมมอง
ภาคที่ 3 ความสำเร็จจากการสร้างพลังความรู้สึกบวก ด้วยศาสนา ปรัชญา
ผลสำเร็จเเห่งการสร้างพลังความรู้สึกบวก

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ "Positive Feeling มหัศจรรย์..ความรู้สึกบวก" โดยคุณวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ จะเล่าถึงผลดีของความรู้สึกบวกเเละการสร้างความรู้สึกบวก คุณวุฒิพงศ์ขอเปลี่ยนจาก "คิดบวก" Positive Feeling มาเป็น "ความรู้สึกบวก" เพราะการคิดตามหลักความรู้สึกถ้ารู้สึกดีก็คิดดี ถ้ารู้สึกร้ายก็คิดทางร้าย การคิดตกเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่าย การคิดบวกจึงทำได้ยากกว่าความรู้สึก ผมเชื่อว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะสามารถรู้สึกบวกได้ทุกคน ความรู้สึกบวกจะเป็นพลังที่เปลี่ยนชีวิตเเละเปลี่ยนโลกศาสตราจารย์เกียรติคุณนายเเพทย์ประเวศ วะสี
ขอชื่นชมยินดีกับผลงานเล่มใหม่ของอาจารย์วุฒิพงศ์อย่างสุดใจ ที่รังสรรค์ผลงานผสานทั้งทางโลกเเละทางธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว อ่านง่ายสบายๆ เเต่มีข้อคิดที่ดีทุกบททุกตอนตลอดทั้งเล่ม เเละผลงานของท่านเป็นความลงตัวของคนร่วมยุคร่วมสมัยที่มิได้ปฏิเสธ วัตถุนิยม เเต่ก็ให้ความสำคัญด้านจิตนิยมควบคู่ไปด้วยอย่างยิ่งยวดเเละลงตัวดร.สมศักดิ์ ชลาชล
รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติเขียนคำนิยมในหนังสือทรงคุณค่าที่สุดเล่มหนึ่งเ่าที่เคยอ่านมา เชื่อว่าจะทำให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขอย่างเเท้จริง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ให้หลักคิดที่จะมองโลกในด้านบวก เเละรู้สึกบวกได้หลากหลายวิธีการมาก ทั้งทางจิตวิทยาเเละศาสนา เป็นการรวบรวมหลักการคิดบวกมากที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยพบ หากสามารถปฏิบัติได้จะช่วยให้ทุกๆ ท่าน มองโลกด้านดีเเละรู้สึกดี (Positive Feeling) ต่อชีวิตได้อย่างเเท้จริงพว.เสาวลักษณ์ พรหมศร
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840009210 (PDF) 233 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน