0
ลด 50%
Power Circuits-Door Bell
ชุดเรียนรู้ กริ่งประตู (Door Bell) เป็นโครงงานเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างความฉลาด และช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรด้านนวัตกรรมใหม่ๆ แนะนำสำหรับนักเรียนชั้นประถม
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ300.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

 "ชุดเรียนรู้ กริ่งประตู (Door Bell)" เป็นโครงงานเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการประดิษฐ์เป็นวงจรกำเนิดเสียง กริ่งประตู ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรกำเนิดเสียง และ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับเด็กๆ เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างความฉลาด และช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย

เพื่อเป็นชุดทดลอง-สาธิต สื่อการสอน การศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชุด Power Circuits ประกอบด้วยโครงงานวงจรไฟฟ้า 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ชุดเรียนรู้ พัดลมตั้งโต๊ะ (Desk Fan)
2. ชุดเรียนรู้ โคมไฟตั้งโต๊ะ (Desk Light)
3. ชุดเรียนรู้ กริ่งประตู (Door Bell)

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4895046270106
ขนาด: 255 x 155 x 60 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน