0
Practical DevOps and Cloud Engineering
คู่มือ Upskill & Reskill สำหรับคนที่อยากเป็น Cloud DevOps Engineer หนึ่งในอาชีพดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
หนังสือ517.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Practical DevOps and Cloud Engineering" เล่มนี้ เป็นคู่มือพัฒนาทักษะทางด้าน "Practical DEVOPS and Cloud Engineering" ภาคปฏิบัติ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ 2 ด้าน คือ "Reskill" (การเสริมทักษะใหม่เพื่อรองรับอนาคต) และ "Upskill" (การพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้ดีขึ้นตามที่บริษัทต้องการ) โดยเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ผ่าน "Practice & Workshop" ภายใต้แนวคิดใหม่อย่าง "Microservices Architecture (Design-Develop-Deploy)" เพื่อให้ผู้อ่านมีแนวทางที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

    หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ที่อยากข้ามสายงานมาทำงานทางด้าน "DevOps Engineer/Cloud DevOps Engineer" สายงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ และเป็นที่ต้องการมากที่สุดอาชีพหนึ่งในปัจจุบัน

สารบัญ

Chapter 00 บทนำ
Chapter 01 แนวคิดการจัดเก็บเวอร์ชัน
Chapter 02 หลักการพื้นฐานของ Git
Chapter 03 ฝึกการใช้งาน Git ขั้นพื้นฐาน
Chapter 04 การใช้งาน Git ร่วมกับ Jupyter Notebook
Chapter 05 การปรับแก้ขณะใช้งาน Git
Chapter 06 แนวคิดของ Git Branching
Chapter 07 การจัดการ Git Branch เบื้องต้น
Chapter 08 แนวคิดของ Docker Container
Chapter 09 การใช้ Dockerfile, Docker-compose และการจัดการ Docker ด้วย Portainer
Chapter 10 วิธีติดตั้ง LEMP Stack ด้วย Docker
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. คู่มือพัฒนาทักษะด้าน DevOps and Cloud Engineering สำหรับคนที่อยากเป็น Cloud DevOps Engineer
2. เนื้อหาเน้นภาคปฏิบัติที่ทำตามได้ทันที (Best Practice Workshop)
3. พิมพ์สี่สีทั้งเล่มเพื่อให้แสดงผลเหมือนหน้าจอจริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164871748 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 170 x 228 x 30 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน