0
Product Marketing (PDF)
นโยบายผลิตภัณฑ์ + การวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับสุดยอดแนวคิด "การตลาด" ที่ไม่เหมือนใคร ทุกสินค้า ทุกผลิตภัณฑ์ สามารถขายได้ เรียนรู้วิธีการวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ หากเราสามารถแยกแยะประเภทสินค้าได้ เราก็สามารถมองหาวิธีการสร้างตลาดใหม่ หรือเจาะตลาดเดิม เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าเราได้ แต่ถ้าเรายังไม่รู้จัก "ผลิตภัณฑ์" ของตนเองดีพอ เราก็ยัง "ขายได้บ้าง" และ "ขายไม่ดีบ้าง" สบับกันไป เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้ปัญหานี้หมดไป พร้อมรู้จักการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด คนสร้างแบรนด์ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300002119 (PDF) 192 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ดำรงค์ พิณคุณ, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน