0
Professional Guide AutoCAD 2018
เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบสำหรับงานเขียนแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิต นำไปใช้ได้ทุกขั้นตอน ของกระบวนการเขียนแบบ และใช้เวลาน้อยที่สุดในทุกงานที่ทำ อธิบายแบบ Step by Step ทำตามได้แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคู่มือการใช้งาน AutoCAD ที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้ใช้โปรแกรมได้ทุกฟังก์ชัน เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่หัดใช้งานใหม่ ๆ ไปจนถึงผู้ใช้งานที่ใช้ โปรแกรมได้คล่องแคล่วแล้ว โดยต้องการคู่มืออ้างอิงการค้นหาวิธีใช้คำสั่งต่าง ๆ อาทิ รู้จักกับ AutoCAD และการเขียนแบบ เริ่มการเขียนแบบ 2D กับคำสั่งพื้นฐานเบื้องต้น เขียนแบบ 2D ด้วย Draw และ Modify เขียนแบบด้วยคำสั่ง Draw และ Modify ประยุกต์ และเริ่มการเขียนแบบ 3D กับคำสั่งพื้นฐานเบื้องต้น ทุกกระบวนการถูกสอนด้วยวิธี Step by Step ที่ทำตามได้แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน รวมทั้งรายละเอียดของแต่ละคำสั่งที่ครบถ้วนสำหรับอ้างอิง และประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่น ๆ ของตนเองในอนาคตที่มาจากสร้างสรรค์ของมืออาชีพ

สารบัญ

Intro รู้จักกับ AutoCAD และการเขียนแบบ
Chapter 01 เริ่มการเขียนแบบ 2D กับคำสั่งพื้นฐานเบื้องต้น
Chapter 02 เขียนแบบ 2D ด้วย Draw และ Modify เบื้องต้น
Chapter 03 เขียนแบบด้วยคำสั่ง Draw และ Modify ประยุกต์
Chapter 04 รวมชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวแบบสำเร็จรูป (Block)
Chapter 05 แบ่งชิ้นงานเป็นเลเยอร์ (Layer) และกำหนดคุณสมบัติของชิ้นงาน (Properties)
Chapter 06 การบอกขนาด (Dimension) และข้อความตัวอักษร
Chapter 07 เริ่มการเขียนแบบ 3D กับคำสั่งพื้นฐาน
Chapter 08 ขึ้นรูปชิ้นงาน 3D ด้วย Modeling และ Modify 3D
Chapter 09 ขึ้นรูปชิ้นงาน 3D ด้วย Draw Modeling และดัดแปลงรูปทรง 3D ด้วย Modify Editing & 3D Operations
Chapter 10 Render ภาพเสมือนจริงและ Animation ภาพเคลื่อนไหว
Chapter 11 พิมพ์แบบแปลน (Plotting & Printing)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162009655 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 171 x 229 x 23 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน