0
Professional Visual Basic 2015
อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ รองรับการพัฒนาทั้ง PC, Mobile และ Website เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอพพลิเคชัน
หนังสือ332.50 บาท
e-books(PDF) ?350.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย "Visual Basic 2015" โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทุกขอบเขตความสามารถของ Visual Basic 2015 ตามแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย .NET Framework ทั้งแอพพลิชันบน PC, Mobile และ Web Site เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือการฝึกเขียนโปรแกรมดวยตนเอง เพื่อก้าวสู่โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic 2015
บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic
บทที่ 3 พื้นฐานการใช้งานคอนโทรล
บทที่ 4 การตรวจสอบและควบคุม
บทที่ 5 การใช้งานฟังก์ชันและพารามิเตอร์ (Function & Perameter)
บทที่ 6 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming - OOP)
บทที่ 7 อาร์เรย์และสตรัคเจอร์ (Array and Structure)
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมแบบ Generic
บทที่ 9 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server 2014 Express Edition
บทที่ 10 พื้นฐานการทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server ด้วย LINQ to SQL
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162006784 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 172 x 229 x 22 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน