0
ลด 10%
Project 2007 ฉบับสมบูรณ์ + CD-ROM
สร้าง บริหาร และวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Project 2007
หนังสือ224.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Microsoft Project 2007 เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารโครงงานซึ่งได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอการออกแบบและบริการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบ และขั้นตอนการสร้างโครงการใหม่ด้วย Project 2007 การเพิ่มและจัดการกับงานหลักและงานย่อยภายในโครงการ การบริหารทรัพยากรที่ใช้อย่างดีที่สุด พร้อมประเมินผลความคืบหน้าของโครงการ นำเสนอด้วยภาพประกอบแบบ Step by Step เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำ Project 2007
บทที่ 2 หลักการบริหารโครงการ
บทที่ 3 เริ่มต้นสร้างโครงการด้วย Project 2007
บทที่ 4 การสร้างและทำงานกับโครงการ
บทที่ 5 การเชื่อมต่องาน (Link)
บทที่ 6 งานย่อยและการจัดการกับงานย่อย
บทที่ 7 การจัดการกับทรัพยากร (Resource)
บทที่ 8 การปรับแต่งทรัพยากรให้ดีที่สุด
บทที่ 9 การจัดการงานให้ดีที่สุด
บทที่ 10 การกำหนด และการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโครงการ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น มีส่วนของงานย่อยและการใช้ทรัพยากรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจำนวนมาก ดังนั้นการบริหารงานที่ดี และทำอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญและเป็นเหมือนตัววัดความสำเร็จของงานชิ้นนั้นๆ ตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้เจ้าของโครงการ นักลงทุนหรือผู้บริหารที่ควบคุมดูแลโครงงาน ต่างต้องการความมั่นใจในการดูแลและควบคุมโครงงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารและจัดการโครงการ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องก็คือ Microsoft Project นั่นเองแถมฟรี! ซีดีรอมสรุปเครื่องมือสำคัญใน Project 2007

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744898661 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 165 x 219 x 14 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซัคเซส พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน