0
Propaganda โฆษณาชวนเชื่อ (PDF)
หนังสือช็อคโลก ที่เขียนขึ้นโดยนักโฆษณาชวนเชื่อที่เคยทำงานให้กับองค์กร CIA แฉความลับการสะกดจิตมอมเมาประชาชน ด้วยวิธีการอันแยบยลที่คุณเองจะต้องทึ่ง!
ผู้แปล Mr.Lawrence10
หนังสือ190.00 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นี่คือหนังสือช็อคโลก ที่เขียนขึ้นโดยนักโฆษณาชวนเชื่อที่เคยทำงานให้กับองค์กร CIA แฉความลับการสะกดจิตมอมเมาประชาชน ด้วยวิธีการอันแยบยลที่คุณเองจะต้องทึ่ง! เนื้อหาในเล่มอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างกลไกที่คอยควบคุมจิตใจของผู้คน และทำการเปิดโปงว่ามีการปรับเปลี่ยนทางความคิดได้อย่างไร โดยจะทำการเปิดเผยให้เห็นว่า เพราะอะไรผู้คนถึงยอมรับแนวคิดนั้นๆ หรือยอมจับจ่ายซื้อสินค้าชนิดนั้นๆ ได้ รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องพยายามตรวจสอบโครงสร้างระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ เกี่ยวกับการใช้โฆษณาชวนเชื่อ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการในการวางกรอบกฏเกณฑ์ในเรื่องของหลักจริยธรรมในชีวิตประจำวันของผู้คน

สารบัญ

- หลักการสร้างความอลหม่าน
- การโฆษณาชวนเชื่อสมัยใหม่
- นักโฆษณาชวนเชื่อสมัยใหม่
- จิตวิทยาการประชาสัมพันธ์
- ว่าด้วยธุรกิจกับประชาชน
- การโฆษณาชวนเชื่อกับผู้นำทางการเมือง
- การเคลื่อนไหวของสตรีกับการโฆษณาชวนเชื่อ
- การโฆษณาชวนเชื่อทางการศึกษา
- การโฆษณาชวนเชื่อในภาคประชาสงเคราะห์
- ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และศิลปะ
- ระบบการโฆษณาชวนเชื่อ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169334231 (PDF) 152 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซี.เจบุ๊คส์, หสม. นิติบุคคล
ชื่อเรื่องต้นฉบับPropaganda
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน