0
Psychology of Crowds จิตวิทยาฝูงชน
หนึ่งในหนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการจิตวิทยาสังคม รู้ทันและเจาะลึกเบื้องหลังการชุมนุมทางการเมืองของภาคประชาชน
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จิตวิทยาฝูงชน" เล่มนี้ ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมหมู่ของคนที่อยู่ร่วมกัน ทั้งความเป็นปัจเจกและการทำตามคนอื่น อิทธิพลที่มีต่อความคิด ความรู้สึกของคนทั้งหลาย จนเกิดการกระตุ้นให้คนจำนวนมากคล้อยตาม และเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างพร้อมกัน ซึ่งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่เป้าหมายบางอย่าง บางครั้งก็ทำไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม แต่บางครั้งก็ทำไปด้วยอคติ ความคิด ความเชื่อที่บิดเบือน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

    จิตวิทยาเป็นองค์ความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ การทำความเข้าใจจิตใจของฝูงชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยผลักดันพลังฝูงชนไปในทางที่สร้างสรรค์ เพื่อความสุขของสังคม และระงับยับยั้งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่การบ่อนทำลายความสงบ ความมั่นคงของส่วนรวม

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความคิดของฝูงชน
- ตอนที่ 1 พฤติกรรมโดยทั่วไปของฝูงชน-จิตวิทยาว่าด้วยความพึงพอใจของฝูงชน
- ตอนที่ 2 อารมณ์ความรู้สึกรูปแบบต่าง ๆ และว่าด้วยหลักศีลธรรมอันดีงามของฝูงชน
- ตอนที่ 3 ว่าด้วยแนวคิดต่าง ๆ, อิทธิพลการใช้หลักเหตุผล และมายาคติของฝูงชน
- ตอนที่ 4 หลักคำสอนทางศาสนาที่มีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับฝูงชน

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่าง ๆ กับความเชื่อต่าง ๆ ของฝูงชน
- ตอนที่ 1 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มองไม่เห็นเกี่ยวกับความเห็นต่าง ๆ กับความเชื่อต่าง ๆ ของฝูงชน
- ตอนที่ 2 ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นฉับพลันในความคิดเห็นต่าง ๆ ของฝูงชน
- ตอนที่ 3 ว่าด้วยแกนนำฝูงชนกับเป้าประสงค์ของการโน้มน้าวชักจูงของแกนำ
- ตอนที่ 4 ข้อบกพร่องในความเชื่อต่าง ๆ ที่มีความแปรปรวนไปมากับทัศนคติต่าง ๆ ของฝูงชน

ส่วนที่ 3 ฝูงชนแต่ละประเภทและการอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของฝูงชนแต่ละกลุ่ม
- ตอนที่ 1 ฝูงชนแต่ละประเภท
- ตอนที่ 2 ฝูงชนช่วงที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นอาชญากร
- ตอนที่ 3 ว่าด้วยคณะลูกขุนที่กระทำผิดกฎหมายเสียเอง
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ "จิตวิทยาฝูงชน" เล่มนี้ ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมหมู่ของคนที่อยู่ร่วมกัน ทั้งความเป็นปัจจเจกและการทำตามคนอื่น อิทธิพลที่มีต่อความคิด ความรู้สึกของคนทั้งหลาย จนเกิดการกระตุ้นให้คนจำนวนมากคล้อยตาม และเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างพร้อมกัน ซึ่งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่เป้าหมายบางอย่างบางครั้ง ก็ทำไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม แต่บางครั้งก็ทำไปด้วยอคติ ความคิด ความเชื่อที่บิดเบือน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงพงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา- นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ประธานชมรมจิตวิทยาสมาธิ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169226161 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซี.เจบุ๊คส์, หสม. นิติบุคคล
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
ชื่อเรื่องต้นฉบับPsychology Of Crowds
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน