0
Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding
เรียนรู้หลักการและวิธีการ Coding เกี่ยวกับ Data Science เบื้องต้นอย่างครบถ้วน หากมีพื้นฐาน Python เบื้องต้นมาแล้ว สามารถศึกษาด้วยตนเอง Step-by-Step ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ
หนังสือ342.00 บาท
e-books(PDF) ?360.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding" เล่มนี้ เป็นการเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้ภาษาและคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ตลอดจนเข้าใจที่มาและหลักการทำงานของคำสั่ง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ทั้งการใช้งาน NumPy, DataFrame และ Pandas การประยุกใช้งานกับไฟล์ Excel, CSV และฐานข้อมูลทั้ง SQL Server และ MongoDB อีกทั้งการจัดการกับข้อมูลสูญหายและค่าผิดปกติ และการแสดงผลด้วย Matplotlib กับ PandasGUI เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของข้อมูล
บทที่ 2 พื้นฐานการทำงานกับข้อมูลด้วย NumPy
บทที่ 3 พื้นฐานการทำงานกับข้อมูลด้วย Pandas
บทที่ 4 DataFrame ของ Pandas
บทที่ 5 การทำงานกับไฟล์ Excel
บทที่ 6 ทำงานกับข้อมูลในไฟล์ CSV
บทที่ 7 ทำงานกับข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 8 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 9 การทำงานกับข้อมูลสูญหายและค่าผิดปกติ
บทที่ 10 การใช้งาน Pandas แบบมีส่วนแสดงผล (PandasGUI)
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ครอบคลุมเนื้อหาการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python
2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ
3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872394 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 170 x 229 x 26 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน