0
Quick แบบฝึกหัดลากนิ้ว ลากเส้น คัดไทย
หนังสือทักษะ การเขียนและฝึกการอ่านออกเสียงให้เด็กเล็ก ฟรี! สติกเกอร์
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับแบบฝึกหัดฝึกทักษะพร้อมกิจกรรมสนุกสนาน เพื่อการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทย "Quick แบบฝึกหัดลากนิ้ว ลากเส้น คัดไทย" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสมอง กิจกรรมที่ออกแบบไว้ในเล่ม อาทิ ลากนิ้ว ฝึกคัด ระบายสี จับคู่ ลากเส้นประ ค้นหาจากภาพ และอีกมากมาย สร้างสรรค์สื่อการสอนโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดสำหรับหนูน้อยวัยเริ่มต้น

คำนิยม
เด็กในช่วงวัยอนุบาลถือเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้น จึงเป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเแ็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต ให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต หนังสือเล่มนี้จึงนับเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนและพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ และการประชาสัมพันธ์ระหว่างมือและตาให้กับบุตรหลานอันเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านพรรณิอร อินทราเวช- รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099303507 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 6 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน