0
Quick ไวยากรณ์อังกฤษ ป.1-ป.6
รวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมอย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย จดจำไวด้วย Mind Map สรุป 12 Tense แบบเน้น ๆ กริยา 3 ช่องที่พบบ่อย คำศัพท์แยกหมวดหมู่ อ่านง่ายสุด ๆ คำเหมือน VS. คำตรงข้าม และตัวย่อ
หนังสือ56.05 บาท
e-books(PDF) ?49.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Quick ไวยากรณ์อังกฤษ ป.1-ป.6" เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักไวยากรณ์สำคัญที่เด็กประถมควรรู้ พร้อมการนำเสนอแบบ Mind Map เพื่อให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกริยา 3 ช่องและคำศัพท์น่ารู้ในหมวดต่าง ๆ ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันไว้ เพื่อเป็นหนังสืออ่านเสริมความรู้สำหรับเด็ก

สารบัญ

Part 1 English Alphabets and Vowels (พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ)
Part 2 Parts of Speech (ส่วนประกอบของคำพูด)
Part 3 Tense (กาลเวลา)
Part 4 Regular Verb and Irregular Verb (กริยา 3 ช่อง)
Part 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่าง ๆ
Part 6 Synonym and Antonym (คำเหมือนและคำตรงข้าม)
Part 7 Abbreviation (คำย่อ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163811981 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 105 x 145 x 17 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน