0
Quick Learn Numbers Through Art (Dinosaur) เรียนรู้ตัวเลขด้วยศิลปะระบายสี บุกโลกไดโนเสาร์
หนังสือภาพระบายสีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาในชั้นเรียนอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ผู้เขียน ชวลิต สามัญ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Quick Learn Numbers through Art (Dinosaur) เรียนรู้ตัวเลขด้วยศิลปะระบายสี บุกโลกไดโนเสาร์" หนังสือภาพระบายสีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาในชั้นเรียนอนุบาล ฝึกฝนพื้นฐานคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และศิลปะ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ภายในเล่มจะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักตัวเลข การนับจำนวน รู้จักสี ฝึกทักษะใช้มือ เรียนศัพท์อังกฤษ เพิ่มความรู้รอบตัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099303484 (ปกอ่อน) 68 หน้า
ขนาด: 190 x 244 x 5 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน