0
Quick Thai สรุปภาษาไทย ม.ปลาย
รวมเนื้อหาภาษาไทย ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ออกสอบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, O-NET, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, Admission, 9 วิชาสามัญ, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
แลกซื้อ ประจำเดือนมกราคม 2564
ซื้อสินค้าครบทุก 100 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ราคาพิเศษ
อ่านต่อ
หนังสือ94.05 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Quick Thai สรุปภาษาไทย ม.ปลาย" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาภาษาไทยครอบคลุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้น้อง ๆ สามารถอ่านทบทวนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบต่าง ๆ สรุปสั้น อ่านเข้าใจง่าย โดยไม่เสียเวลาในการทบทวน เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, O-NET, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, Admission, 9 วิชาสามัญ, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติของภาษา
บทที่ 2 เสียงและอักษรไทย
บทที่ 3 หลักการสร้างคำในภาษาไทย
บทที่ 4 ชนิดของคำ กลุ่มคำ ประโยค
บทที่ 5 ระดับของภาษา
บทที่ 6 คำราชาศัพท์
บทที่ 7 สำนวนไทย
บทที่ 8 บทร้อยกรอง
บทที่ 9 การเขียน
บทที่ 10 การอ่านจับใจความสำคัญ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163811172 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 9 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน