0
Raspberry Pi Projects
4 โครงงานต้นแบบด้านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นำไปต่อยอดเป็นโครงงานที่ซับซ้อนขึ้น อธิบายการประกอบทุกขั้นตอน พร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงาน รู้จักพอร์ตและการเชื่อมต่อของบอร์ด Raspberry Pi
ผู้เขียน นพ มหิษานนท์
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Raspberry Pi เป็นทั้ง Microcontroller เพื่อสั่งการควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขียนโปรแกรมได้สะดวก อำนวยความสะดวกให้นักเขียนโปรแกรมและนักประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างสรรค์โปรเจ็กต์ได้มากมาย หนังสือ "Raspberry Pi Projects" เล่มนี้ ได้อธิบายถึงการประยุกต์ใช้งาน CSI Port และ DSI Port เรียนรู้ GPIO Pin ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน การอัพเดทระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับอุปกรณ์ใหม่ ๆ พร้อมกับ 4 โครงงานต้นแบบด้านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นำไปต่อยอดเป็นโครงงานที่ซับซ้อนขึ้นได้

สารบัญ

- ความสามารถที่เหนือกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์
- Raspberry Pi 3 สร้างสรรค์โปรเจ็กต์ได้ไม่จำกัด
- GPIO Pin จุดเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- Python เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาโปรเจ็กต์
- กล้องวงจรปิดตรวจจับความเคลื่อนไหว
- นับจำนวนด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรด
- เลเซอร์ตรวจจับการบุกรุก
- วัดระยะห่างด้วยเซ็นเซอร์เสียง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167502694 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน